Hur väl känner du till SIGMA:s produkter?

Syftet med den här undersökningen är att skaffa oss en uppfattning av hur väl SIGMA-återförsäljare känner till SIGMA:s produkter, och att planera för framtida utbildningar baserade på resultaten. 

Det tar bara runt en minut att svara, och det är helt frivilligt att delta.
Ju fler svar vi får, desto bättre kan vi anpassa och planera utbildningar som är givande för dig.

Tack så mycket för din hjälp!

Sebastian Wivallius / SIGMA Imaging Nordic

© SIGMA IMAGING Nordic